Liczba odwiedzin strony: 32990 Osób na stronie: 1
 

Adamczyk Jacek, adwokat. Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 249 poz. 1828 - Zm.: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektóre inne ustawy
USTAWA z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635 i Nr 245, poz. 1775) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 1: a)  uchyla się pkt 3, b)  w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "7)  opłatę od posiadania psów.";   2)   w art. 1a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3.  Przez użyte w ustawie określenia: 1)   użytki rolne, 2)   lasy, 3)   nieużytki, 4)   użytki ekologiczne, 5)   grunty zadrzewione i zakrzewione, 6)   grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, 7)   grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, 8)   grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi - rozumie się grunty sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków.";   3)   w art. 2: a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.", b)  w ust. 3: –  pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2)  grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych;", –  po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: "2a)  grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;", –  pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4)  grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.";   4)   w art. 4: a)  w ust. 1...
Monitor Polski 2003 Nr 50 poz. 787 - Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 r
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2003 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 r. (M.P. z dnia 31 października 2003 r.) Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 r., wyniosła 107,70 zł za 1 m 3 .
KRS 0000327267 - OKTOBUS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OKTOBUS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-04-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NOWOWARSZAWSKA 33/3 17-200 HAJNÓWKA HAJNÓWKA HAJNOWSKI PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
603-005-79-47 200265040 0000327267
KRS 0000327266 - KOPERNIK POLSKA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KOPERNIK POLSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-04-01 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
T. KOŚCIUSZKI 8 58-150 STRZEGOM STRZEGOM ŚWIDNICKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
884-268-42-33 20888665 0000327266
KRS 0000327265 - KRAFT JANOWIEC SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KRAFT JANOWIEC SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-04-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 89 a 20-461 LUBLIN M. LUBLIN M. LUBLIN LUBELSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
946-257-84-65 60460203 0000327265
KRS 0000327264 - ACUSTIC APARATY SŁUCHOWE - GABINETY AUDIOPROTETYCZNE SIEJŁO & ZAJKO SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ACUSTIC APARATY SŁUCHOWE - GABINETY AUDIOPROTETYCZNE SIEJŁO & ZAJKO SP. J. SP. J. 2009-04-01 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SŁONIMSKA 15/1 15-028 BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
966-169-10-98 52215409 0000327264
KRS 0000327263 - MASTERM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MASTERM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2009-04-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DZIAŁKOWA 16 62-080 TARNOWO PODGÓRNE TARNOWO PODGÓRNE POZNAŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
777-311-42-58 301077107 0000327263
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Radom HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Adamczyk Jacek, adwokat. Kancelaria adwokacka
radca prawny mazowieckienotariusz mazowieckiekomornik mazowieckieagencja / skład celny mazowieckieuczelnia prawnicza mazowieckieprawnik mazowieckieprawnikReklama